TASARIM SÜRECİMİZ

Tasarım Sürecimiz

1- TEKLİF

Karşılıklı tanışmayla başlayan birlikteliğimiz, ihtiyaçların saptandığı, amaç ve hedeflerin ortaya konulduğu, tasarımsal ve maddi beklentileri içeren bir görüşme ile başlar. Ana prensiplerde anlaşılırsa, süreç ve önerilerin yer aldığı bir proje planı hazırlamak ve detaylı bir ücret teklifi sunulur.

2- ARAŞTIRMA VE ANALİZLER

İşe başlama kararının tesbiti ve resmiyetleşmesiyle birlikte, tasarımsal beklenti, teknik şartlar ve isteklerin net olarak belirlendiği ikinci görüşmede projenin detaylarına geçilir. Buna uygun olarak asıl proje palanı hazırlanır ve çevrimiçi (online) olarak karşılıklı taahhüt edilir.

3- ÖN ÜCRET TAHSİLİ

Ana proje sözleşmesi yapıldıktan sonra, toplam proje tutarının %35’i ön ödeme olarak tahsil edilir. Ana proje bedeli 5.000 TL altında kalırsa ön ödeme için %50’si tahsil edilir. Bu bedel ödenmeden, kesinlikle çalışmanın geri kalan kısımlarına geçemiyoruz.

4- TASARIM ARAŞTIRMALARI

Bu aşama iki kısımdan oluşur. 1) Proje için piyasa şartları, ürün ve hizmetleri araştırılır. Yurtdışı örnekleri incelenir. Rakip ürün ve hizmetleri takip edilir. 2) Bizim tasarımımız için gereken ihtiyaçlar, varsa fotoğraf, film gibi üçüncü parti sağlayıcılardan alınacak materyallerin tesbitler yapılarak ihtiyaç listeleri hazırlanır.

5- ÖN ESKİZLER

Gerekli inceleme ve araştırmalar, çözümüne ortak olduğumuz müşterimizle paylaşılır. Sonuçta en fazla 3 adet ön eskiz tasarım yapılarak, müşterimize sunulur. Ön eskizlerle ilgili eleştiri ve istekler dinlendikten sonra, biri üzerinde genel kanaata varılarak iş seçilen 1 tasarım üzerinden, ikinci bir eskiz daha yapılır. Müşteri sunumundan sonra ana çizime geçilir. Ön eskizler tamamen 3 Boyutlu tasarımlarda 2 yüz görünecek şekilde yapılır.

6- ANA TASARIM SUNUMU

Kabul gören ve üzerinde uzlaşma yapılan ana projenin ihtiyaçları gerekli onaylardan sonra temin edilerek, teknik çizimleri yapılarak tasarım tamamlanır. Bu aşama ile tasarımın üretim kısmı tamamlanmış olur. Müşterimize sunum haline getirilir. Bu sunumda tasarımın açık hali, 3 Boyut üzerine mockup uygulanmış halleri bulunur. Ana tasarım sunumu bittikten sonra, projenin geri kalan kısmının %20’si diğer bir ön ödeme olarak tahsil edilir.

7- REVİZELER

Tasarımı tamamlanan ana proje üzerinde sonradan çıkabilen ya da gözden kaçabilen hatalar, ilave istekler tamamlanır. Ancak revizenir de bir sınırı vardır. 5 revize için ilave ücret istemiyoruz. Ancak bunun üzerindeki revizeler için, sözleşmede belirtilen revize karşılıkları tahsilata eklenir. Revize bitiminden sonra, tasarımı tamamlanan ana proje üzerinde müşteri ile birlikte çevrimiçi ortamda iş kontrol edillerek teslime gidilir.

8- PROJENİN TESLİMİ

Tasarımı tamamlanan ana proje üzerinde müşteri ile birlikte çevrimiçi ortamda iş kontrolü tamamlandıktan sonra, proje müşteriye teslim edilir. Bu teslim sırasında, projenin diğer devamını sağlayacak olan (Baskıevi-Digital Platformlar gibi) üçüncü şahısların yapması gereken ve olası sorunlara karşı gerekli uyarılar yazılı olarak yapılarak işin teslimi tamamlanır. İşin tesliminden sonra, projenin tutarının geri kalan kısmı en fazla 15 gün içinde müşteri tarafından ödenmelidir.

Teklif ve Fiyat İstekleriniz için
”KOPYALA-YAPIŞTIR”CILAR DİKKAT!
Tasarım fikirlerimiz ve yazılarımız yasal koruma ve takip altındadır!

Bu sitede yer alan tüm görsel ve yazılar izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopya edilemez. Tasarımlar fikir ve görsel çizim olarak tescilli olup, DMCA tarafından takip edilmekte olup yasal koruma altındadır. Her tasarımımızı ve eskizlerini, sahiplen.com‘dan telif hakkı belgesi almadan ve noterden tastiksiz, müşterilerimize göndermiyoruz. Bu tasarımın bedeli müşterilerimiz tarafından ödenince, tasarımın kullanım haklarını satın almış sayılırlar ve dilekdikleri şekilde kullanabilirler. Bizim bu tasarımlar üzerinde hak iddia etmemiz ve yasal yollardan hakkımızı aramamız, bu tasarımların aynen ve çok benzerlerinin, bir başka tasarımcı veya şirket/marka tarafından kullanılması durumunda doğar. Bu nedenle bu sitede kullanılan tasarım fikri ve uygulamalarını herhangi bir mecrada kullanmayınız. Makale ya da blogta belirtilen yazıların aynen kopyalayarak, kendi yazı ya da makalesiymiş gibi kullanılması halinde de, aynı haklarımız saklıdır.