Blog

Aralık 3, 2020

Kurumsal Kimlik Şart(!) mı?

Kurumsal Kimlik ya da Marka Standartları Kullanım Kılavuzu, şirket veya marka kimliğinin, kültürünün oluşmasına ve bu kimliğin çeşitli mecralarda kullanımında standartlar getirmek ve şirket ya da markanın reklam ve iletişimini sağlayacak kurumlara, kişilere rehberlik etmek üzere hazırlanır. Adam gibi bir şirket ya da marka için, olmazsa olmazlardandır.

Kurumsal kimlik ve kullanım standartları şirket, marka ya da hizmetlerin tanıtımlarının tutarlılık ve bütünlük içinde yapılmasını sağlayan ve kuruma ait her objenin farklılaşmaya rağmen aynı elden çıktığını gösteren bir aidiyet alanıdır. Kurumsal kimlik, her fırsatta gururla ortaya konulan imajın koruma anahtarıdır. Şirketlerimiz ve markalarımız adına yaptığımız her iş, kurumsal imajımızı yansıtmalıdır. Bu imaj, tanıtım, basılı evraklardan görsel elemanlara, sunum ve internet ortamındaki uygulamalarına kadar uzanan mecralarda devamlı olarak yapılır. Güçlü ve tutarlı bir imaj, zamanla kendine yer edinir ve kuruluş ya da markanın sağlam, düzenli olduğu düşüncesini doğrulayarak akıllara yerleşir.

Bu noktadan hareketle, kurumsal uygulamalarımıza bir standarta kavuşturmak, bu standartlar çerçevesinde kurallar koymak, zorunluluk haline gelmiştir. Şirket ve markalarımızın kurumsal standartlarının oluşturulması sırasında, bu kılavuzdan yararlanacakların yaratıcılıklarını sınırlamayacak kadar esnek, kurumsal imajını sarsmayacak kadar da katı hazırlanmalıdır. Bu nedenle kılavuz, ilgililer tarafından titizlikle ve her kurala kesinlikle uyulmalıdır.

Dedem ve Mahdumları Ltd.Şti.’ni yöneten dedelerimiz, bunun ajanslar tarafından icat edilmiş bir para tuzağı olduğunu hala iddia etseler de, yeni kuşaklar artık böyle düşünmüyor. Yeni yöneticiler, globalleşen dünya ve ticarette, imaj, ticari ahlak, güven ve gücün, logo ve kurumsal kimlikle simgeleştiğine inanıyor ve biliyor.

Memlekette buna buna inanıp, gerekli olduğunu bilip te, uygulamayan kaç kişi var? diye soracak olursanız, size sadece gülümserim! Gerçekten kırka yakın kurumsal kimlik çalıştım. Tam anlamıyla uyana rastlamadım. Tabii Türkiye’de kurulu yabancı menşeili şirketlerden birkaçı bunun haricinde tutmak lazım. Bazı yabancı şirketler de, Türkiye’ye gelince, ticari akılda da Türkleşiyorlar! Bozulma ve çürümeler onlarda da başlamıyor değil! Geçen bunca yılda ne baba şirketler gördüm, onca parayı kurumsal kimliğe döküp, rafta tozlandıran!

Elbette bunda baskı sektörü gibi olumsuzluk ve çaresizlik üreten dış etkenlerin rolü büyük! Şirket ya da markaların, daralan ve sıkışan ekonomide, maliyetleri azaltma gerekliliği eklenip, ucuza yönelince, kalite ve kurumsal standartlar akıllardan uçup gidiyor!

Bazı egolu yöneticiler, özel isteklerini kurumsal kimliğin ötesine geçirdiği an… bitti işte! Yok bu özel bir durum, dediler mi… bitti işte! Bu seferlik böyle olsun! bir kere demeye başladık mı… gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ortada ne kurumu ne de kimliği ne de standartı kalıyor… El Fatiha!

Sektörel
”KOPYALA-YAPIŞTIR”CILAR DİKKAT!
TASARIM FİKİRLERİMİZ, YAZILARIMIZ YASAL KORUMA VE TAKİP ALTINDADIR! MADDİ VE MANEVİ ZARARLI ÇIKMAMAK İÇİN, ÇALMAYINIZ!

Bu sitede yer alan tüm görsel ve yazılar izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopya edilemez. Tasarımlar fikir ve görsel çizim olarak tescilli olup, takip edilmekte ve yasal koruma altındadır. Her tasarımımızı ve eskizlerini, sahiplen.com‘dan telif hakkı belgesi almadan ve noterden tastiksiz, müşterilerimize göndermiyoruz. Bu tasarımın bedeli müşterilerimiz tarafından ödenince, tasarımın kullanım haklarını satın almış sayılırlar ve dilekdikleri şekilde kullanabilirler. Bizim bu tasarımlar üzerinde hak iddia etmemiz ve yasal yollardan hakkımızı aramamız, bu tasarımların aynen ve çok benzerlerinin, bir başka tasarımcı veya şirket/marka tarafından kullanılması durumunda doğar. Bu nedenle bu sitede kullanılan tasarım fikri ve uygulamalarını herhangi bir mecrada kullanmayınız. Makale ya da blogta belirtilen yazıların aynen kopyalayarak, kendi yazı ya da makalesiymiş gibi kullanılması halinde de, aynı haklarımız saklıdır.

Bu tür alıntılar, çalıntı görsel ve metinler, çeşitli algoritmalar tarafından kolayca tesbit edilmektedir. Bu tarz uygulamalarda bulunmanız, Google’da üst sıralarda yer almaya ya da çalınan sitenin üstüne çıkmada en büyük engeli teşkil eder. Özgünlük Google’nın en önem verdiği konuların başında gelmektedir. Hatırlatması bizden!